FNH Värmland

FNH Värmland
– ett distrikt inom Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH)

FNH Värmland är ett av 24 distrikt i Sverige som tillsammans med en rikstäckande enhet utgör Föreningen Nordsvenska Hästen. Vi har drygt 100 medlemmar i distriktet (och knappt 2.000 totalt)

FNH-distriktens uppgift är att på lokal nivå arbeta för att främja den nordsvenska hästen, bland annat genom informationsspridning och diverse aktiviteter. I distriktet arrangerar vi medlemsträffar där vi träffas, förmedlar information från FNH och planerar aktiviteter i vårt distrikt. Med våra aktiviteter vill vi föra vidare kunskap om avel och uppfödning av hästar. Vi vill också sprida kunskap om och uppmuntra till att använda nordsvenska hästar.

Arbetet i distriktet leds av en distriktsstyrelse. Styrelsen och dess medlemmar presenteras på denna länk. Som medlem i FNH är du automatiskt medlem i det distrikt där du är bosatt. Förutom att du självfallet är välkommen att delta i distriktets aktiviteter så har du närvaro-, förslags- och rösträtt på våra medlemsmöten. Vid medlemsmötet i februari (ordinarie årsmöte) väljer medlemmarna distriktsstyrelse och utser de personer (fullmäktige) som är distriktets representanter i det årligen återkommande Fullmäktigemötet.

Föreningens bankgiro: 5698-3554