Bli medlem

MEDLEM I FÖRENINGEN NORDSVENSKA HÄSTEN
FNH har två former för medlemskap:

Medlem som betalar ordinarie avgift. Medlemsavgift 450 kronor per kalenderår om du är bosatt i Sverige. För utlandsboende 500 kronor.

Familjemedlem. Familjemedlemsavgiften är 350 kronor per kalenderår oavsett om du är bosatt i Sverige eller är utlandsboende. Familjemedlemskap är individuellt och förutsätter att det finns en medlem som betalar ordinarie avgift på samma adress. Familjemedlem är fullvärdig medlem men får inte egna utskick av tidning, stambok etc. utan förväntas ta del av det material som skickas till den person som betalar full avgift.

INBETALD MEDLEMSAVGIFT avser medlemskap i FNH:s rikstäckande organisation men om du är bosatt i Sverige blir du också autmatiskt medlem i det distrikt där du bor.

NY MEDLEM

Vill du bli ny medlem i föreningen kan du göra på ett av följande sätt:

  • Om du vill ha en faktura: Skicka ett mail till föreningens kassör, kassor@nordsvensken.org. Skriv ditt namn, din adress och, om du vill, e-postadress och telefonnummer. Ange om du vill betala avgift för ordinarie medlem eller familjemedlem. Du kommer då att få en faktura på medlemsavgiften med anvisningar om hur du ska betala.
  • Om du vill betala direkt utan faktura: Sätt in aktuella avgift på plusgirokonto 21221-7 eller bankgiro 5733-9574. Ange ditt namn och adress i meddelanderutan, gärna också e-postadress och telefonnummer om det får plats.

Vilket sätt du än använder så kommer du, när vi fått in din avgift, att få en bekräftelse på att medlemsavgiften betalats in tillsammans med en del material från föreningen.

REDAN MEDLEM
men missat att betala årets avgift: använd den inbetalningsavi som du fått från Föreningshuset och betala till det konto och ange det OCR-nummer som finns på avin. Har du inte fått någon faktura (eller tappat bort den). Betala aktuell avgift till plusgirokonto 2 12 21-7 eller bankgiro 5733-9574. I Meddelanderutan skriver du: ”Medlemsavgift”, årtal, och ditt namn.

FRÅGOR OM MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSKAP

Ring eller maila till föreningens kassör/medlemsansvarige Jan Rudérus 070-331 83 22, kassor@nordsvensken.org

eller till föreningens sekreterare Annica Igemo, 0224-74 40 56, 070-57 86 870, sekreterare@nordsvensken.org