Föl 2017

Föl födda i Värmland 2017

Bräcka
Sto e Kronprins 1946 u Smedsmo Pippi 22-12-0088
Född 10 april hos Karin Rinberg & Bertil Liljemark


Beata
Sto e Bergman 2043 u SelimsTrine 23666
Född hos Jan Rudérus


Wallarps Kaj
Hingst e Glim 2003 u Julia 23454
Född 23 april hos Ingela Arpi


Wallarps Tex
Hingst e Radix 2000 u Vidablicks Sara 23784
Född 14 maj hos Ingela Arpi


Wallarps Pix
Sto e Radix 2000 u Tindra 23783
Född 23 maj hos Ingela Arpi


Elsa
Sto e Tanke 2017 u Luffa 22-09-0046
Född 22 maj hos Maria Hofstedt


Sto e Tanke 2017 u Helly 22-09-0166
Född 30 Maj hos Urban Larsson