28 januari, Filmkväll

Lördag 28 januari
Filmkväll
Röda Villan, Koppom
Anmälan till Rolf Olsson, tel: 0573-520 21, 076-133 13 20 eller på mail till
karin.rinberg@outlook .com