12 mars, Årsmöte

FNH Värmlands ÅRSMÖTE

Söndag 12 mars kl 16
Västra Ämterviks Hembygdsgård

Medlemmar kallas och andra intresserade inbjuds till föreningens årsmöte. Föreningen bjuder på fika. Förnmälan, för fikats skull, till Karin Rinberg 076-814 33 68, e-post karin.rinberg@outlook.com eller till Maria Hofstedt 070-3413587, e-post mariahof@live.se